Agenda

Besteedt jouw organisatie actief aandacht aan preventief verzuimbeleid? Stelt jouw organisatie het mensgericht werken centraal? Tijdens het Landelijk Arbo Congres 2016 helpen wij jou bij het maken van weloverwogen beleidskeuzen, bij het creëren van draagvlak voor modern arbobeleid in jouw organisatie en bij het uitvoeren van dit beleid.

don, 02 juni 2016

Heeft u wel eens Lean gedacht over verzuim? U kunt Lean inzetten om bedrijfskundig naar de processen van verzuim, re-integratie en preventie te kijken. Dat sluit aan bij de taal van het primaire proces. Alle re-integratieactiviteiten worden opnieuw bekeken vanuit waardetoevoeging voor de klant. Dat is volgens de opleiders van deze training ‘Eigen regie’ op zijn best.

woe, 14 september 2016