Agenda

De zes modules van de geaccrediteere training (18 punten) "Lean in verzuim" zorgen ervoor dat casemanagers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen met behulp van de basiskennis van Lean op een verassende andere manier gaan kijken naar verzuim.

Op 1 oktober 2015 organiseert ICARA samen met de St. Maartenskliniek een symposium over arbeidsgerelateerde aandoeningen, mogelijke behandelingen, de invloed van deze klachten op de inzetbaarheid van de medewerker en op welke wijze duurzame inzetbaarheid kan worden vergroot

Op dinsdag 26 mei aanstaande organiseert Medilex onder leiding van Jos de Keijser de landelijke bijeenkomst over suïcidepreventie. Voorkom suïcide met de juiste kennis, goede contacten en een uitstekende gesprekstechniek!

din, 26 mei 2015

In de vierdaagse training Arbocoördinator in de zorg weet u wat de kenmerken zijn van arbeidsverzuim en ook welke kosten ermee zijn gemoeid. U kent de externe structuur van een arbozorgsysteem en de organisaties waarmee u te maken krijgt, en weet hoe u een arbozorgsysteem aanstuurt in de eigen organisatie.

don, 28 mei 2015

Ook dit jaar organiseert Vernet Best Practices bijeenkomsten naar aanleiding van de Vernet Health Ranking. Deze keer in de vorm van een workshop met als doel kennisdeling en ervaringen uitwisselen.

din, 16 juni 2015