WGA/WIA/IVA: Eigen risicodragerschap

WGA/WIA/IVA: Eigen risicodragerschap
Overheid verandert spelregels Ziektewet en WGA tijdens spel.
redactie
Ministerraad akkoord met hogere publieke premie Ziektewet voor werkgevers na terugkeer.
redactie
Eigenrisicodragers Ziektewet kunnen zelf dagloon berekenen.
redactie
Verkeerde inschatting door verzekeraars van risicoafweging en interne processen.
redactie
€ 40,-- voor beoordeling hoogte Ziektewetuitkering.
redactie
Concrete stappen in re-integratieproces WGA-gerechtigden in beeld.
redactie
Eenmalige teruggaaf basispremie is 'broekzak vestzak'.
Sonja de Winter