WGA/WIA/IVA: Eigen risicodragerschap

WGA/WIA/IVA: Eigen risicodragerschap
Acture realiseert hogerre uitstroom dan UWV.
redactie
Overheid verandert spelregels Ziektewet en WGA tijdens spel.
redactie
Ministerraad akkoord met hogere publieke premie Ziektewet voor werkgevers na terugkeer.
redactie
Eigenrisicodragers Ziektewet kunnen zelf dagloon berekenen.
redactie
Verkeerde inschatting door verzekeraars van risicoafweging en interne processen.
redactie