WGA/WIA/IVA: Eigen risicodragerschap

WGA/WIA/IVA: Eigen risicodragerschap
Aantal nieuwe arbeidsongeschikten historisch laag.
redactie
13e maand voor ontvangers van een Ziektewetuitkering zorgt voor opschudding.
Herman Evers
Regie op verzuimbegeleiding belangrijkste reden voor overstap.
redactie
UWV besluit tot verlenging met twee maanden.
redactie
Oproep aan werkgevers in de regio’s Rijnmond en IJsselvechtstreek met vacatures.
redactie
WIA-plan VVD leidt tot grote instroom IVA-uitkering en kost overheid geld.
redactie
Met name bij psychische klachten haken werkgevers af.
redactie
Eenderde van de mensen met een WIA-uitkering is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
redactie