Financieel

Financieel
In de praktijk onmogelijk om werkgevers te verplichten zieke flexwerkers te laten re-integreren.
redactie
Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid flexwerkers.
redactie
Angst kost organisaties geld, leidt tot minder productie, minder welzijn en hogere ziektekosten.
Peter Nientied
Grote schadepost voor werkgevers waar de overheid op dit moment onvoldoende grip op heeft.
Marco de Zeeuw
Hervorming Ziektewet en wijziging ontslagrecht moeten arbeidsmobiliteit verhogen.
redactie
De WIA discussies reppen met geen woord over de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd.
Ruud Braams
Een overstap voor werkgevers kan flink duurder uitpakken dan op het eerste gezicht lijkt.
redactie
UWV verwacht stabilisering eigenrisicodragerschap.
redactie
Toenemende vraag naar oudere werknemers.
redactie