Financieel

Financieel
Hoe hoger het verzuim van medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie de werkgever moet afdragen.
redactie
Volgens FNV wordt Nederland een sociale woestijn.
redactie
Verhoging uitkeringen door loon- en prijsstijgingen.
redactie
Akkoord voorstellen minister Kamp hervorming arbeidsmarkt.
redactie
De professionele moraal heeft de overhand in de keuzes die huisartsen maken in Nederland.
redactie
Premiedifferentiatie als prikkel voor werkgevers ter voorkoming van verzuim bij tijdelijke werknemers.
redactie
Gemiddelde gebruiker verzuimsysteem benut minder dan 10 procent van de mogelijkheden.
Marco de Zeeuw, Hans van Rooij
Weinig herkenning en aandacht voor uitstelgedrag op het werk.
Monique Leenders
Risico’s permanente werkdruk niet zomaar af te wentelen op werknemer.
redactie