Financieel

Financieel
22.500 werkloze 55-plussers weer aan de slag.
redactie
WIA-plan VVD leidt tot grote instroom IVA-uitkering en kost overheid geld.
redactie
Eenderde van de mensen met een WIA-uitkering is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
redactie
Managers onderschatten de kracht van erkenning.
redactie
HR-Trends onderzoek: personeelsregelingen en –voorzieningen fors versoberd.
redactie
20 procent van alle Europese werknemers is openhartig over inkomen.
redactie
Nederland telt bijna 60.000 zzp professionals in de zorg.
redactie