Organisatie- en HR-beleid

Organisatie- en HR-beleid
Recruiters zoeken recruiters.
redactie
Veel personeel weet niet dat ze anoniem aangifte kunnen doen van agressie
redactie
Sociale diensten stellen nog te vaak psychische aandoening gelijk met onbemiddelbaarheid.
redactie
Westerse cultuur onderwaardeert de kenmerken en mogelijkheden van introverte mensen.
redactie
Vooroordeel met psychische aandoening niet legitiem ziek erkend door werkgevers.
redactie