Organisatie- en HR-beleid

Organisatie- en HR-beleid
Nederland telt bijna 60.000 zzp professionals in de zorg.
redactie
Huidige economische situatie vraagt om focus.
redactie
Werknemer wil manager die vooral duidelijk is.
redactie
Betere uitvoering HRM-beleid lijkt vruchten af te werpen.
redactie
Inactiviteit potentiële risicofactor van welvaartsziektes als diabetes en kanker.
redactie
Wetsvoorstel Asscher naar 2e kamer voor verkorte duur onzekere, tijdelijke contracten.
redactie
Op langere termijn hogere arbeidsparticipatie door zelfmanagement.
redactie
De regels rondom het opbouwen en verjaren van vakantiedagen op een rij.
Sonja de Winter