Ergonomie: RSI/CANS

Ergonomie: RSI/CANS
Verleiding groot om thuis iets anders te gaan doen dan werken.
redactie
Welke impact heeft tablet gebruik op het gezond functioneren van medewerkers?
Erwin Speklé
HR-professionals: arbeidsproductiviteit gedaald door hogere werkdruk.
redactie
Nieuwe houdingen kunnen leiden tot lichamelijke klachten.
redactie
Meerderheid vindt thuiswerkplek verantwoordelijkheid HR.
redactie
Opname in basispakket zorgverzekering lijkt oorzaak voor groei.
redactie