Ergonomie: RSI/CANS

Ergonomie: RSI/CANS
Meerderheid vindt thuiswerkplek verantwoordelijkheid HR.
redactie
Opname in basispakket zorgverzekering lijkt oorzaak voor groei.
redactie
Meer preventieve ergonomische maatregelen voor babyboomers gewenst.
redactie
Organisatiecultuur vaak een belemmering voor het succesvol doorvoeren van het nieuwe werken.
redactie
Verantwoordelijkheid flexibel werken ligt vooral bij werknemer.
redactie
Betere werk-privébalans door thuiswerken.
redactie
De arboregels voor werkgevers voor dit zogenoemde plaats- en tijdongebonden werken, ‘Het Nieuwe Werken’, worden verlicht.
redactie
Is er nog wel toekomst voor het kantoor of wordt het straks overbodig?
redactie