Psychisch Verzuim

Psychisch Verzuim
Percentage zorgmedewerkers dat een fysiotherapeut bezoekt graadmeter voor kwaliteit ziekenhuis?
redactie
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten.
redactie
Grote verschillen in zorggebruik tussen medewerkers van vergelijkbare zorgorganisaties.
redactie
Werk vraagt juist te weinig van mensen vindt bedrijfsarts Pieter de Jongh.
Pieter de Jongh
Medewerkers die u helpt met hun financiële problemen melden zich minder vaak ziek.
Gerk Kooy