Tools

Tools
Vooral kleine bedrijven hebben moeite met vinden juiste kandidaat.
redactie
Resultaten onderzoek HR- en verzuimapplicaties 2015 (deel 1).
Hans van Rooij, Marco de Zeeuw
Quickscan geeft indicatie van profiel preventiemedewerker en tijdsbesteding.
redactie
Steeds meer werkgevers willen voortouw nemen in ziekteverzuimbegeleiding.
redactie
Werkgevers willen wel, maar weten niet goed hoe ze met chronisch zieken moeten omgaan.
Erik Groot
Onschadelijke health checks kunnen toch schadelijk zijn.
redactie
Belangrijke check voor werkgevers en HR-afdelingen voor (her) inrichting arbo- en verzuimbeleid.
redactie
Medische gegevens niet goed beveiligd in de systemen.
redactie
Denken in mogelijkheden essentieel voor arbeidsparticipatie.
redactie
Sociale diensten stellen nog te vaak psychische aandoening gelijk met onbemiddelbaarheid.
redactie