Verzekeringen

Verzekeringen
Werkgevers informeren werknemers nauwelijks over inkomensdaling na twee jaar ziekte.
redactie
WGA-premie stabiel, lichte stijging ZW-premie.
redactie
Keuzevrijheid belangrijker dan hoogte premie.
redactie
Verkeerde inschatting door verzekeraars van risicoafweging en interne processen.
redactie
Verzekeraars gaan zich aan de regels houden.
redactie
Overstappen moet eenvoudig zijn en weinig inspanning kosten.
redactie
Column bedrijfsarts Pieter de Jongh: het gaat FNV helemaal niet om de privacy van de werknemer.
Pieter de Jongh