Verzekeringen

Verzekeringen
WGA-premie stabiel, lichte stijging ZW-premie.
redactie
Keuzevrijheid belangrijker dan hoogte premie.
redactie
Verkeerde inschatting door verzekeraars van risicoafweging en interne processen.
redactie
Verzekeraars gaan zich aan de regels houden.
redactie
Overstappen moet eenvoudig zijn en weinig inspanning kosten.
redactie
Column bedrijfsarts Pieter de Jongh: het gaat FNV helemaal niet om de privacy van de werknemer.
Pieter de Jongh
WIA-plan VVD leidt tot grote instroom IVA-uitkering en kost overheid geld.
redactie