Verzekeringen

Verzekeringen
Column Peter Dona: Wie pakt de voorsprong, UWV of private verzekeraars?
Peter Dona
Verzekeraars onvoldoende in staat werkgevers te bewegen tot betere preventie en re-integratie.
redactie
Werkgevers informeren werknemers nauwelijks over inkomensdaling na twee jaar ziekte.
redactie
WGA-premie stabiel, lichte stijging ZW-premie.
redactie
Keuzevrijheid belangrijker dan hoogte premie.
redactie
Verkeerde inschatting door verzekeraars van risicoafweging en interne processen.
redactie
Verzekeraars gaan zich aan de regels houden.
redactie