Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid

Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid Description
Wetsvoorstel Asscher naar 2e kamer voor verkorte duur onzekere, tijdelijke contracten.
redactie
Soms loont het om uw UWV sanctie te verhalen op uw arbodienstverlener.
redactie
De regels rondom het opbouwen en verjaren van vakantiedagen op een rij.
Sonja de Winter
Certificering arbodiensten en arbodeskundigen biedt nog te weinig garanties.
redactie
Bewustwording over gezonde leefstijl nu ook omzetten in actie.
redactie
Regels en randvoorwaarden rondom privacy werknemer samengevat.
redactie
Voorbeeldgedrag leidend in oordeel Gerechtshof.
Thijs van Liempd
Geen of onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig bij overheidswerkgevers.
redactie
Nieuwe cao's kennen geen collectieve verhoging schaalloon of structurele eindejaarsuitkering.
redactie
Sfeer van intimidatie en angst en sprake van absurde werkdruk.
redactie