Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid

Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid Description
Sfeer van intimidatie en angst en sprake van absurde werkdruk.
redactie
Verplichte post op de ondernemingsbalans zorgt voor daling winst.
redactie
Structurele ‘van-werk-naar-werk’ aanpak nodig.
redactie
Gewijzigde ureninzet voor kerndeskundigen.
redactie
Maximaal drie maanden berekening kosteloos overlaten aan UWV.
redactie
Binnen MKB verslechterende nale­ving van arbozorg verplichtingen.
redactie