Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid

Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid Description
Regels en randvoorwaarden rondom privacy werknemer samengevat.
redactie
Voorbeeldgedrag leidend in oordeel Gerechtshof.
Thijs van Liempd
Geen of onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig bij overheidswerkgevers.
redactie
Nieuwe cao's kennen geen collectieve verhoging schaalloon of structurele eindejaarsuitkering.
redactie
Sfeer van intimidatie en angst en sprake van absurde werkdruk.
redactie
Verplichte post op de ondernemingsbalans zorgt voor daling winst.
redactie
Structurele ‘van-werk-naar-werk’ aanpak nodig.
redactie
Gewijzigde ureninzet voor kerndeskundigen.
redactie