Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid

Wet-en regelgeving & Sociale Zekerheid Description
Nieuwe cao's kennen geen collectieve verhoging schaalloon of structurele eindejaarsuitkering.
redactie
Voorbeeldgedrag leidend in oordeel Gerechtshof.
Thijs van Liempd
Geen of onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig bij overheidswerkgevers.
redactie
Sfeer van intimidatie en angst en sprake van absurde werkdruk.
redactie
Verplichte post op de ondernemingsbalans zorgt voor daling winst.
redactie
Structurele ‘van-werk-naar-werk’ aanpak nodig.
redactie
Gewijzigde ureninzet voor kerndeskundigen.
redactie