Abonnement

BG magazine is de grootste online omgeving over bedrijfsgezondheid.
BG magazine ondersteunt de dagelijkse praktijk van professionals uit het vakgebied met onafhankelijke informatie over arbo, preventie, verzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid, organisatieontwikkeling, sociale zekerheid en wet- en regelgeving.

De voordelen van een abonnement

 1. Elk dag het meest recente nieuws, opinie en verdieping.
 2. Exclusieve toegang tot het volledige online archief van de afgelopen 7 jaar, met alle eerder verschenen (ook de papieren) artikelen, dossiers, onderzoeken en columns.
 3. 10% korting op het plaatsen van een vacature of advertentie.
 4. Als abonnee kunt u uw mening geven op publicaties.

Abonneren
Een introductieabonnement op BG magazine kost u slechts € 32,50 (incl. 6% BTW). U bent dan een jaar lang abonnee.

Let op!! ter gelegenheid van de compleet vernieuwde website van BG magazine die over een paar dagen live gaat, betaalt u nu tijdelijk voor een introductieabonnement slechts € 25,–!!

Vanaf het 2e abonnementsjaar betaalt u de reguliere abonnementsprijs van € 67,50 (incl. 6% BTW, jaarlijkse indexatie). Met dit lidmaatschap hebt u toegang tot alle publicaties op bgmagazine.nl

Aanmelden voor een (individueel) jaarabonnement? Dit kunt u doen door het digitale formulier in te vullen.

 • Online abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende abonnementsprijs.
   
 • Opzegging dient u schriftelijk of online (via het opzeggingsformulier) uiterlijk een maand voor beëindiging van uw online abonnement te doen.
   
 • Een abonnement op BG magazine is persoonsgebonden en mag niet worden verspreid onder meerdere mensen.
   
 • Meerdere online abonnementen per organisatie nemen is ook mogelijk. Dat levert uw organisatie voordeel op. Een extra online abonnement binnen dezelfde organisatie kost vanaf het tweede jaar namelijk € 47,50 incl. 6% BTW per jaar (per extra abonnee op hetzelfde factuuradres).
   

Groepsabonnement
Voor grotere groepen medewerkers in een organisatie of (branche) organisatie hebben wij ook groepsabonnementen met aantrekkelijke kortingen.

 • Vanaf 10 tot 50 abonnementen - € 30,-- per jaar, per abonnement, geen verhoging in opvolgende jaren.
 • Tot 75 abonnementen - € 28,50 per jaar, per abonnement, geen ophoging in opvolgende jaren.
 • Tot 100 abonnementen - € 27,-- per jaar, per abonnement, geen ophoging in opvolgende jaren.
 • Meer dan 100 abonnementen - € 26,--per jaar, per abonnement, geen ophoging in opvolgende jaren.

Indien u hier interesse in hebt, verzoeken wij u een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@bgmagazine.nl

Wijzigingen doorgeven of opzeggen?
Opzeggen van het abonnement op BG magazine kan uitsluitend via het opzeggingsformulier en uiterlijk een maand voor aanvang van de volgende abonnementsperiode van een jaar.

U ontvangt binnen twee weken na uw opzegging een mailbevestiging met hierin de afloopdatum van uw abonnement.

Belangrijk!!
BG magazine is een vaktijdschrift voor de zakelijke markt. Hier geldt niet de gewijzigde regelgeving die van toepassing is op de particuliere (tijdschriften) markt betreffende de mogelijkheid om per maand op te zeggen.

Wilt u wijzigingen doorgeven in uw abonneegegevens, dan verzoeken wij u deze via het contactformulier te doen.

Andere vraag?
Voor overige vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier invullen. U kunt ook een mail sturen naar info@bgmagazine.nl

shadow