Ben ik verplicht gebruik te maken van een gecertificeerde arbodienst?

Vraag: 

Mag ik als bedrijf kiezen voor een niet-gecertificeerde arbodienst. Welke risico’s lopen wij dan? En kan dit alleen bij maatwerk?

Antwoord: 

Op grond van het bepaalde in artikel 14 Arbowet moet een bedrijf zich in maatwerk laten bijstaan bij de bekende taken (genoemd in art. 13 en 14) door een deskundige die gecertificeerd is, dus een register bedrijfsarts of één van de andere kerndeskundige. Dit is of hoeft dus geen arbodienst te zijn die ISO-gecertificeerd is. Het gaat hier om maatwerk. Het is wel de bedoeling om de bedoelde diensten te laten uitvoeren/toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige.

Als er geen sprake is van maatwerk, dus van vangnet (artikel 14a Arbowet) of te wel: er is geen overeenstemming bereikt met de OR of PVT over de organisatie van de arbowerkzaamheden in eigen regie, dan dient er een contract te zijn met een gecertificeerde arbodienst (lid 2).

Het niet-nakomen van deze verplichting is een zware overtreding die kan leiden tot sancties van de arbeidsinspectie (€ 9.000), UWV (bij aanvraag WIA: maximaal 1 jaar loondoorbetaling sanctie) en ook de civiele en strafrechter. Het is dus zaak goed onderscheid te maken tussen maatwerk en vangnet als u steun zoekt bij een niet-gecertificeerde arbodienst.