Expert Forum

Vraag: 
Welke bijdrage kan een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) leveren aan een programma op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
Vraag: 
Ik ben aan het uitzoeken of ons bedrijf een PMO moet organiseren en hoe dat er dan uit gaat zien. Nu lees ik dat een PMO gezondheidsschade als gevolg van werk moet opsporen. Wat moet ik dan laten meten aan de gezondheid om daar achter te komen?
Vraag: 
Is het zo dat iedere werkgever verplicht is om de werknemers om de zoveel jaar een PAGO aan te bieden? Mijn werkgever doet dit niet. Bij navraag ontkende hij dat een dergelijke plicht ook voor hem geldt. Wat kan ik hier tegen doen?
Vraag: 
Mag ik het dienstverband slapend houden na 104-weken ziekte, zodat ik geen transitievergoeding hoef te betalen?
Vraag: 
Hoe bereid ik me voor op een bommelding?
Vraag: 
Wat valt er onder het begrip chronische ziekte/handicap?
Vraag: 
Welke incidenten moeten gemeld worden bij de Inspectiedienst?
Vraag: 
Als ik een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wil laten uitvoeren, waar moet ik dan op letten?
Vraag: 
Een van onze medewerkers functioneert niet naar behoren. Wij zijn als eerste met elkaar om tafel gaan zitten om tot een overeenkomst te komen. De medewerker heeft na dit gesprek wat bedenktijd genomen en nu meldt hij zich plots ziek. Wat kunnen wij in deze situatie doen?
Vraag: 
Wat is het verschil tussen “opschorten” of “stopzetten” van het loon tijdens ziekte?