Expert Forum

Vraag: 
Onze OR hecht veel belang aan een medewerkeronderzoek. Maar wat kunnen wij als organisatie er eigenlijk mee of onze medewerkers?
Vraag: 
Wat is PSA en wat moet ik ermee als organisatie?
Vraag: 
Mijn verzuim is hoog, ik wil nu kiezen voor een hardere aanpak. Is dat verstandig?
Vraag: 
Moet ik verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen?
Vraag: 
Steeds meer organisaties gaan ‘projectmatig werken’ invoeren, wat kan ik daar binnen onze HR-afdeling mee?
Vraag: 
Wat kan op een veilige manier over interventies bij medewerkers worden gemeld, zeker als er ook vanuit werkgever participatie in bijvoorbeeld de kosten wordt gevraagd?  
Vraag: 
Mag een bedrijfsarts die zich door een werknemer verbaal en/of fysiek bedreigd voelt, dit aan de werkgever en de politie melden?  
Vraag: 
Wat mag door de bedrijfsarts aan de werkgever worden gemeld over de werkgerelateerdheid van het verzuim?
Vraag: 
Mag de bedrijfsarts melden of er al dan niet is deelgenomen aan het PMO en bij wie er sprake was van een “no-show”?
Vraag: 
Bij een wettelijk verplichte keuring heb ik ontdekt dat de werknemer een medisch probleem heeft waardoor zijn gezondheid en die van derden mogelijk gevaar loopt. Mag ik dat als bedrijfsarts melden aan de werkgever?