Expert Forum

Vraag: 
Een werknemer meldt zich pas na een week ziek. Per welke datum meld ik hem nu ziek?
Vraag: 
We ontvingen een vraag van een medewerker die was uitgenodigd bij zijn bedrijfsarts voor een FML-onderzoek. Echter, de medewerker was op dat moment helemaal niet ziek of arbeidsongeschikt. Mag dat dan zomaar? Onder welke voorwaarden mag eigenlijk een FML-onderzoek worden ingezet?
Vraag: 
Ben ik verplicht om onze RI&E te laten toetsen?
Vraag: 
Mijn verzuim is hoog, ik wil nu kiezen voor een hardere aanpak. Is dat verstandig?
Vraag: 
Moet ik verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen?
Vraag: 
Vitaliteit, werkvermogen, medische checks, PAGO, PMO, etc. We checken wat af! In hoeverre leiden al deze testen écht tot gezondere medewerkers en organisatie?
Vraag: 
Wat kan mijn bijdrage zijn als HR-functionaris als er sprake is van ongewenst gedrag?
Vraag: 
Wij zijn van plan te gaan wisselen van arbodienst, maar willen wel zeker weten dat we de (medische) dossiers van medewerkers behouden. We werken met het systeem van de arbodienst en willen nu echt zelf de regie gaan nemen. Hoe werkt dat dan met de verzuimdossiers?
Vraag: 
Wat is PSA en wat moet ik ermee als organisatie?
Vraag: 
Hebben medewerkers recht op inzage in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)?