Expert Forum

Vraag: 
Moet ik verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen?
Vraag: 
Wat is PSA en wat moet ik ermee als organisatie?
Vraag: 
Mijn verzuim is hoog, ik wil nu kiezen voor een hardere aanpak. Is dat verstandig?
Vraag: 
Bij een wettelijk verplichte keuring heb ik ontdekt dat de werknemer een medisch probleem heeft waardoor zijn gezondheid en die van derden mogelijk gevaar loopt. Mag ik dat als bedrijfsarts melden aan de werkgever?
Vraag: 
Wat kan op een veilige manier over interventies bij medewerkers worden gemeld, zeker als er ook vanuit werkgever participatie in bijvoorbeeld de kosten wordt gevraagd?  
Vraag: 
Mag de bedrijfsarts melden of er al dan niet is deelgenomen aan het PMO en bij wie er sprake was van een “no-show”?
Vraag: 
Wat mag door de bedrijfsarts aan de werkgever worden gemeld over de werkgerelateerdheid van het verzuim?
Vraag: 
Ben ik verplicht om onze RI&E te laten toetsen?
Vraag: 
Hebben medewerkers recht op inzage in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)?
Vraag: 
Heeft een zieke werknemer die weer 50 procent zijn eigen werkzaamheden verricht ook weer recht op 50 procent van zijn oude salaris?