Expert Forum

Vraag: 
Welke bijdrage kan een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) leveren aan een programma op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
Vraag: 
Ik ben aan het uitzoeken of ons bedrijf een PMO moet organiseren en hoe dat er dan uit gaat zien. Nu lees ik dat een PMO gezondheidsschade als gevolg van werk moet opsporen. Wat moet ik dan laten meten aan de gezondheid om daar achter te komen?
Vraag: 
Is het zo dat iedere werkgever verplicht is om de werknemers om de zoveel jaar een PAGO aan te bieden? Mijn werkgever doet dit niet. Bij navraag ontkende hij dat een dergelijke plicht ook voor hem geldt. Wat kan ik hier tegen doen?
Vraag: 
Hoe bereid ik me voor op een bommelding?
Vraag: 
Welke incidenten moeten gemeld worden bij de Inspectiedienst?
Vraag: 
Als ik een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wil laten uitvoeren, waar moet ik dan op letten?
Vraag: 
Ik word vaak benaderd door verschillende partijen met de vraag of ik onze collectieve zorgverzekering wil oversluiten. Wat is hier het voordeel van?
Vraag: 
Hebben medewerkers recht op inzage in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)?
Vraag: 
Ben ik verplicht om onze RI&E te laten toetsen?
Vraag: 
Vitaliteit, werkvermogen, medische checks, PAGO, PMO, etc. We checken wat af! In hoeverre leiden al deze testen écht tot gezondere medewerkers en organisatie?