Onderwerp

Slechts 30% leidinggevenden praat over duurzame inzetbaarheid met medewerkers.
redactie
Uitbreiding zorgverlof vaders op meer fronten.
redactie
Overheid verandert spelregels Ziektewet en WGA tijdens spel.
redactie
CBP: balans tussen ‘perverse effecten’ en de werkgeversverplichtingen bij ziekte is precair.
redactie
Terugtrekken van arbeidsmarkt veroorzaakt daling.
redactie
Lonen verlagen bij minder hard werken.
redactie
Werknemers willen dingen doen die ze leuk vinden.
redactie
Volgens bedrijfsarts Pieter de Jongh is 0% ziekteverzuim haalbaar!
Pieter de Jongh