Ad van Lieshout

Vraag: 
Onze organisatie heeft ervoor gekozen om medewerkers, die na twee jaar ziekte volledig de WIA ingaan, niet te ontslaan. De arbeidsovereenkomst loopt dus formeel door, maar er wordt niet meer gewerkt en ook geen loon meer doorbetaald. Tellen deze ‘zieke medewerkers’ dan nog mee in ons verzuimpercentage?
Vraag: 
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Omdat onze organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA moeten wij naast de uitkeringsverplichting ook onze re-integratieverplichting uitvoeren tot maximaal tien jaar. Stel, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en de werknemer met WGA uitkering herstelt volledig na verloop van tijd. Hoe zit het dan met onze re-integratieverplichting? Houdt onze re-integratieverplichting in dat wij weer een dienstverband moeten aanbieden? Kan deze werknemer weer een dienstverband claimen bij onze organisatie?
Vraag: 
Wat betekent de toekenning van een WGA-uitkering aan een werknemer voor onze re-integratieverplichting?
Vraag: 
Een van onze chauffeurs werd na twee jaar ziekte door UWV als minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld. Deze werknemer heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Omdat wij (momenteel) geen geschikt werk voor hem hebben, loopt er nu een WW-aanvraag. Nu is hij binnen vier weken na afloop van de wachttijd opnieuw volledig uitgevallen door geheel andere klachten. Hij heeft geen recht op WW omdat hij door arbeidsongeschiktheid niet kan werken. Wat kunnen wij het beste doen?
Discrepanties in de opvatting van een verzekeringsarts over duurzaamheid.
Ad van Lieshout
Vraag: 
Bij ons bedrijf is Karel zo’n 10 maanden geleden uitgevallen. Karel kan niet terugkeren naar zijn eigen werk, maar is wel geschikt is voor ander passend werk. Passend werk is bij zijn huidige werkgever niet beschikbaar en dit wordt ook niet op kortere dan wel langere termijn verwacht. Nu doet zich een tijdelijke arbeidsmogelijkheid voor doordat een collega een jaar onbetaald verlof heeft aangevraagd. Stel dat wij Karel in deze functie laten re-integreren, wat betekent dat op termijn?
Is ontslag het gevolg van uitschelden van je leidinggevenden?
Ad van Lieshout
Een werkgever voert aan dat zijn werknemer de ziekte van Korsakov opzettelijk heeft veroorzaakt als gevolg van overmatig drankgebruik.
Auteur: Ad van Lieshout
Verwijtbaar gedrag van UWV door te late toetsing re-integratieverslag.
Ad van Lieshout