beroepsziekten

Gebrekkige meldingsactiviteit onder bedrijfsartsen.
redactie
Arbeidsgerelateerd verzuim in de zorg 20 procent hoger dan gemiddeld in Nederland.
redactie
Pleidooi voor versterking huidige stelsel onder supervisie bedrijfsarts.
redactie
Alle 'arbo-aandacht' gaat uit van de korte termijn effecten: een ernstige zaak.
Wim van Alphen
Risico’s permanente werkdruk niet zomaar af te wentelen op werknemer.
redactie
Arbo Unie, dat talloze bedrijven adviseert over gezonde arbeidsomstandigheden, heeft een pijnlijke tik op de vingers gekregen.
redactie
Staatssecretaris De Krom biedt de Tweede Kamer een beleidsreactie aan met directe acties om meer helderheid te geven over de positie van de bedrijfsarts.
redactie
“Bedrijfsartsen krijgen steeds minder kans goede verzuimbegeleiding en interventies toe te passen. Casemanagers blokkeren werknemers de toegang tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg.”
Redactie