eigenrisicodragerschap

WGA-premie stabiel, lichte stijging ZW-premie.
redactie
Aantal arbeidsongeschikten daalt.
redactie
Overheid verandert spelregels Ziektewet en WGA tijdens spel.
redactie
Ministerraad akkoord met hogere publieke premie Ziektewet voor werkgevers na terugkeer.
redactie
€ 40,-- voor beoordeling hoogte Ziektewetuitkering.
redactie
Veel onbekendheid over regels en consequenties nieuwe Ziektewet.
redactie