eigenrisicodragerschap

Aon: premies werkgevers voor zieke medewerkers kunnen gemiddeld 30 procent lager.
redactie
WGA-premie stabiel, lichte stijging ZW-premie.
redactie
Aantal arbeidsongeschikten daalt.
redactie
Overheid verandert spelregels Ziektewet en WGA tijdens spel.
redactie
Ministerraad akkoord met hogere publieke premie Ziektewet voor werkgevers na terugkeer.
redactie