Flexwet

Grote schadepost voor werkgevers waar de overheid op dit moment onvoldoende grip op heeft.
Marco de Zeeuw
Premiedifferentiatie als prikkel voor werkgevers ter voorkoming van verzuim bij tijdelijke werknemers.
redactie
Vraag: 
Telt een stagecontract mee als een arbeidsovereenkomst in het kader van de Flexwet? Werkgevers moeten alert zijn op het tijdstip waarop een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat. Hoe zit het in dat verband met stagecontracten en met ‘opvolgend werkgeverschap’?Verder wil ik graag zeker weten of het proeftijdaanbod van het UWV wel of niet meetelt als een arbeidsovereenkomst. Ik denk zelf van niet, aangezien er sprake was van doorbetaling van WW-uitkering in plaats van loon.