GGZ

Denken in mogelijkheden essentieel voor arbeidsparticipatie.
redactie
Betere samenwerking tussen (bedrijfsarten)artsen, GGZ, werkgevers en UWV meer dan ooit gewenst.
redactie
Financiële belang om mensen met een psychische aandoening aan het werk te houden enorm.
redactie
Schizofrenen minder geneigd geen of minder gebruik van zorg te gaan maken dan mensen met verslavingsproblemen.
redactie
Patiënten spelen ook een rol bij hun eigen medicatieveiligheid en kunnen zelf een bijdrage leveren aan het actueel houden van hun medicatiegegevens.
redactie
Het merendeel van de mensen in de zorg vindt de werkdruk ook dit jaar te hoog.
Redactie
Een derde van de WIA-instroom is te wijten aan psychische klachten, waarvan het merendeel goed te behandelen valt.
redactie
Het merendeel van de mensen werkzaam in de zorg vindt de werkdruk ook te hoog.
redactie
Interventie door de arbeidsdeskundige bij psychisch verzuim.
Gert-Jan Vonkeman