hart- en vaatziekten

Meer bedrijfsongelukken en hartinfarcten na ingaan zomertijd.
redactie
Onderzoekers brengen risico suikerziekte op verschillende leeftijden in kaart.
redactie
Inzicht in individuele gezondheidsrisico’s stimuleert werknemer.
redactie
Preventieprogramma's moeten beter inspelen op behoeftes.
redactie
Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere.
redactie
Preventie en behandeling van obesitas in huisartsenpraktijk kan beter.
redactie
Mentale gezondheid minder bij mensen met obesitas.
redactie
Verhoogd risico op COPD, hoge bloeddruk, carpaal tunnelsyndroom of hartfalen bij reumapatiënten.
redactie
Iedere dag matig tot intensief bewegen biedt niet voldoende bescherming tegen ziektes.
redactie
Effect het grootst na behandeling van half jaar.
redactie