Inspectie SZW

Werkgevers ontduiken cao Vlees, werknemers de dupe.
redactie
Maatschappelijke schade veroorzaakt door beroepsziekten groot.
redactie
Gebrekkige meldingsactiviteit onder bedrijfsartsen.
redactie
Te hoge werkdruk en langdurig fysieke belasting.
redactie
Gemeente doen het aanzienlijk slechter.
redactie
Certificering arbodiensten en arbodeskundigen biedt nog te weinig garanties.
redactie
Arbeidsgerelateerd verzuim in de zorg 20 procent hoger dan gemiddeld in Nederland.
redactie
Geen of onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig bij overheidswerkgevers.
redactie