Inspectie SZW

Vraag: 
Het kost onze organisatie een hoop tijd en geld om alle eisen van de Arbowet te voldoen. Worden we eigenlijk gecontroleerd? En welke instantie controleert of we voldoen aan de wettelijke eisen die voortvloeien uit de nieuwe Arbowet?
Stress op de werkvloer grootste beroepsrisico.
redactie
Werkgevers ontduiken cao Vlees, werknemers de dupe.
redactie
Maatschappelijke schade veroorzaakt door beroepsziekten groot.
redactie
Gebrekkige meldingsactiviteit onder bedrijfsartsen.
redactie
Te hoge werkdruk en langdurig fysieke belasting.
redactie
Gemeente doen het aanzienlijk slechter.
redactie