Opinie

Arbodienstverlening ziet men maar al te vaak als noodzakelijk kwaad en dat is zó 2005!
Bob Zeegers
In de rubriek ‘Wat bezielt je’ vertelt een HR-professional over bezieling in werk en privéleven.
Door: redactie
In het najaar worden veel contracten met verzuim- en arbodiensten heroverwogen. In tijden van laagconjunctuur kan deze overweging financieel extra interessant zijn.
Robin Linschoten
De angst voor het kwade is een veel sterkere drijfveer voor het menselijk handelen dan de hoop op het goede.
Pieter de Jongh
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bij enkele arbodiensten onaangekondigde controles uitgevoerd.
Klaas van der Galiën
Multitaskers zijn in staat om hun werkzaamheden te combineren met Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter.
Emile van der Linde
Recessie vraagt om creatieve oplossingen én om duurzaamheid.
Door: Ernst-Jan Schubad
Vast staat dat de kwaliteit van de leidinggevende de meest bepalende factor is voor verzuim.
Wim van Dijk
Buitenproportioneel gedrag van een creatieve werknemer leidt tot psychisch verzuim.
Eline van Stijgeren
Er is al veel zin en onzin geschreven en gesproken over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67.
Frans Honkoop