Opinie

Op jongere leeftijd ervaren we al een verminderd werkvermogen, halen we straks de AOW-leeftijd van 67 nog wel?
Dirk Wymenga
Uit de dagelijkse praktijk van een casemanager.
Eline van Stijgeren
Agnes en Agnes smeden een politiek complot.
Bob Zeegers
In de rubriek ‘Wat bezielt je’ vertelt een HR-professional over bezieling in werk en privéleven.
Door: redactie
Sinds jaren staat menig vakblad vol met artikelen over leeftijdsbewust personeelsbeleid; de elegantere term voor het ouderenbeleid van jaren her. Tot op heden heeft dit weinig voet aan de grond gekregen. Menig organisatie wil echter wel investeren in medewerkers en voelt de noodzaak tot boeien en binden. Deze noodzaak zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Petra van de Goorbergh & Evelien Moolenaar
Als psycholoog en fysiotherapeut de handen ineenslaan en samenwerken, plukken werknemer én werkgever daar de vruchten van. Gek genoeg gebeurt dat in de praktijk zelden.
Door: Peter Paul van Kempen
Uit de dagelijkse praktijk van een casemanager.
Eline van Stijgeren
Blijven jongeren nog wel solidair om de kosten van de vergrijzing op te vangen?
Andries Bongers
Het tweede landelijke onderzoek naar arbodienstverlening in Nederland over 2009.
Marco de Zeeuw, Astrid van Halm-de Vaal
Arbodienstverlening ziet men maar al te vaak als noodzakelijk kwaad en dat is zó 2005!
Bob Zeegers