Opinie

In de rubriek ‘Wat bezielt je’ vertelt een HR-professional over bezieling in werk en privéleven.
Door: redactie
Sinds jaren staat menig vakblad vol met artikelen over leeftijdsbewust personeelsbeleid; de elegantere term voor het ouderenbeleid van jaren her. Tot op heden heeft dit weinig voet aan de grond gekregen. Menig organisatie wil echter wel investeren in medewerkers en voelt de noodzaak tot boeien en binden. Deze noodzaak zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Petra van de Goorbergh & Evelien Moolenaar
Als psycholoog en fysiotherapeut de handen ineenslaan en samenwerken, plukken werknemer én werkgever daar de vruchten van. Gek genoeg gebeurt dat in de praktijk zelden.
Door: Peter Paul van Kempen
Uit de dagelijkse praktijk van een casemanager.
Eline van Stijgeren
De angst voor het kwade is een veel sterkere drijfveer voor het menselijk handelen dan de hoop op het goede.
Pieter de Jongh
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bij enkele arbodiensten onaangekondigde controles uitgevoerd.
Klaas van der Galiën
Multitaskers zijn in staat om hun werkzaamheden te combineren met Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter.
Emile van der Linde
Recessie vraagt om creatieve oplossingen én om duurzaamheid.
Door: Ernst-Jan Schubad
Blijven jongeren nog wel solidair om de kosten van de vergrijzing op te vangen?
Andries Bongers
Het tweede landelijke onderzoek naar arbodienstverlening in Nederland over 2009.
Marco de Zeeuw, Astrid van Halm-de Vaal