Opinie

Opleidingsinstituten suggereren dat we leiders nodig hebben, zonder leiders kunnen we helemaal niet functioneren!
Andries Bongers
De prevendief gaat aan de slag met allemaal nieuwe en creatieve verzuimvormen.
Bob Zeegers
Trots op de transparantie in de arbomarkt.
Bob Zeegers
In de rubriek ‘Wat bezielt je’ vertelt een HR-professional over bezieling in werk en privéleven.
Door: redactie
Hoe heftiger de media schrijven over een grieppandemie, hoe groter de kans dat het aantal ziektemeldingen de volgende dag is toegenomen.
Paul Chaillet
Op jongere leeftijd ervaren we al een verminderd werkvermogen, halen we straks de AOW-leeftijd van 67 nog wel?
Dirk Wymenga
Uit de dagelijkse praktijk van een casemanager.
Eline van Stijgeren
Goed werkgeverschap staat in allerlei wetten beschreven. Maar wat kun je beschouwen als goed werknemerschap?
Andries F. Bongers
Als ik denk aan wat een Zwaar Beroep is, dan denk ik aan de archetypische stratenmaker! Een man die altijd staat altijd gebukt, zijn rug ietsje te bloot en de radio net naast de zender.
Pieter de Jongh
Sinds jaren staat menig vakblad vol met artikelen over leeftijdsbewust personeelsbeleid; de elegantere term voor het ouderenbeleid van jaren her. Tot op heden heeft dit weinig voet aan de grond gekregen. Menig organisatie wil echter wel investeren in medewerkers en voelt de noodzaak tot boeien en binden. Deze noodzaak zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Petra van de Goorbergh & Evelien Moolenaar