Persberichten

Onder collega's ontstaan zelden vriendschappen.
redactie
Onduidelijkheid over takenpakket directie
redactie
In 2011 steeg het aantal gevallen burn-out met 11 procent.
redactie
Managers op hoge posities verlangen veel minder naar macht dan hoogopgeleiden op lagere posities dan altijd is aangenomen.
redactie
Verantwoordelijkheid flexibel werken ligt vooral bij werknemer.
redactie
Tijdige doorverwijzing door bedrijfsarts bij psychisch verzuim van belang.
redactie
Verzekeraar Achmea doet de arbodienstverleningspoot ​Achmea Vitale over aan het Zorg van de Zaak Netwerk.
redactie
Bonussen en beloningssystemen hebben noch een positieve noch een negatieve invloed op de langetermijnprestaties van een organisatie.
redactie
Nog steeds worden vrouwen anders behandeld op de werkvloer dan mannen.
redactie