Regelgave

De makers van de site Weethoehetzit.nl lijken geen rekening te hebben gehouden met de eigenrisicodrager WGA.
Paul Lammerts
UWV meet met verschillende maten bij re-integratie-inspanningen.
Paul Lammerts