SV Support

Het eigenrisicodragerschap kan een werkgever veel voordeel opleveren, maar let op: alleen de premies met elkaar vergelijken is niet voldoende.
Peter Verweij
Een arbeidsongeschikte werknemer, die na het einde van de wachttijd passende arbeid verricht en opnieuw ziek uitvalt, ontvangt geen Ziektewetuitkering.
Otwin Nonnekes
UWV kan een werkgever aansprakelijk stellen voor een onjuist advies van de arbodienst.
Kees Hendriks
In de rubriek ‘Op de divan’ praten adviseur en klant over een HR-vraagstuk.
Door: redactie
Vaardige leidinggevenden en een goede verzuimstructuur waarin sociale zekerheid is ingebed, zijn essentiële voorwaarden om geen financieel voordeel mis te lopen.
Otwin Nonnekes