tweede spoor

Vraag: 
Mijn werkneemster is langdurig ziek. Onze casemanager geeft aan dat ik passend werk moet aanbieden, maar dat heb ik niet. Ik kan haar wel plaatsen in de onderneming van mijn broer. Wie moet dan haar salaris betalen en is verantwoordelijk voor arbozaken?
Vraag: 
Bij ons bedrijf is Karel zo’n 10 maanden geleden uitgevallen. Karel kan niet terugkeren naar zijn eigen werk, maar is wel geschikt is voor ander passend werk. Passend werk is bij zijn huidige werkgever niet beschikbaar en dit wordt ook niet op kortere dan wel langere termijn verwacht. Nu doet zich een tijdelijke arbeidsmogelijkheid voor doordat een collega een jaar onbetaald verlof heeft aangevraagd. Stel dat wij Karel in deze functie laten re-integreren, wat betekent dat op termijn?
Praktische handvatten met betrekking tot informatie en regelgeving UWV.
Hillie Haarsma
Een verkorte wachttijd WIA kan na de 13e week en voor de 69e week van het verzuim worden aangevraagd. Een werkgever kan hiermee zijn loondoorbetalingsverplichting inkorten.
Gert-Jan Vonkeman
Het UWV kan na twee jaar ziekte een loonsanctie opleggen bij onvoldoende re-integratieresultaat.
Door: Ad van Lieshout
Een werkgever kan veel geld besparen door eerder en actief vervangende arbeid te zoeken. Een softwaresysteem kan hierbij ondersteuning geven.
Frank van Arkel en Roland Hahnraths
Je hebt de weken van de hernia’s, de burn-outs en de weken van de peesontstekingen.
Eline van Stijgeren