WIA-beoordeling

Vraag: 
Een van onze chauffeurs werd na twee jaar ziekte door UWV als minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld. Deze werknemer heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Omdat wij (momenteel) geen geschikt werk voor hem hebben, loopt er nu een WW-aanvraag. Nu is hij binnen vier weken na afloop van de wachttijd opnieuw volledig uitgevallen door geheel andere klachten. Hij heeft geen recht op WW omdat hij door arbeidsongeschiktheid niet kan werken. Wat kunnen wij het beste doen?
Inlevingsvermogen en medische kennis bij arts belangrijke aspecten.
redactie
Groot deel verzuim veroorzaakt door aandoeningen aan houding- en bewegingsapparaat.
redactie
Praktische handvatten met betrekking tot informatie en regelgeving UWV.
Hillie Haarsma
Het is voor een werkgever van belang om te weten of hij werknemers heeft die al bij UWV bekend zijn met een arbeidsgehandicapte status. Er zijn dan diverse voordelen!
Gert-Jan Vonkeman
Wanneer er sprake van arbeidstherapie en wanneer van loonvormend werken?
Gert-Jan Vonkeman
De mogelijkheid om de WIA-beoordeling uit te stellen is in de wet opgenomen, maar is het ook een zinvolle optie voor werkgevers?
Ad van Lieshout
Arbeidsmobiliteit als oplossing voor uw medewerker die niet meer binnen uw organisatie aan de slag kan.
Turgut Hefti
Lage verzuimcijfers lijken aantrekkelijk. Maar ten koste van alles?
Ad van Lieshout