WIA-instroom

Aantal nieuwe arbeidsongeschikten historisch laag.
redactie
Met name bij psychische klachten haken werkgevers af.
redactie
Driekwart van de mensen die in 2009 en 2010 na hun WW-uitkering ging werken, deed dat in een tijdelijke baan.
redactie
UWV congres 'Kansen op werk voor mensen met een psychische aandoening' wil een belangrijke bijdrage leveren aan kennisuitwisseling tussen professionals.
redactie
Vitaliteit lijkt soms een modekreet en wordt helaas te pas en te onpas gebruikt. Vitaliteit is echter een cruciale factor in uw verzuimbeheersing.
Gilbert van der Mooren
Bij ziekte en verzuim heeft u te maken met allerlei wettelijke regels: loondoorbetalingsplicht bij ziekte, Wet verbetering Poortwachter en de WIA. Wist u dat u met deze wetten kunt u ook kosten besparen?
Ruud Braams