WIA-uitkering

Werkgevers informeren werknemers nauwelijks over inkomensdaling na twee jaar ziekte.
redactie
Samenleving profiteert langer van kennis en ervaring oudere werknemers.
redactie
Eigenrisicodragers krijgen handvat voor re-integratie.
redactie
Eenderde van de mensen met een WIA-uitkering is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
redactie
WIA-uitkering wordt verhoogd.
redactie
Verhoging uitkeringen door loon- en prijsstijgingen.
redactie
Vraag: 
Wij hebben de arbeidsovereenkomst beëindigd van een werknemer die een WIA-beschikking kreeg voor 25 % arbeidsongeschiktheid. Hierbij is er geen recht op een WIA-uitkering (< 35%). Kan dit ontslag nog financiële gevolgen hebben voor ons bedrijf?
Een verkorte wachttijd WIA kan na de 13e week en voor de 69e week van het verzuim worden aangevraagd. Een werkgever kan hiermee zijn loondoorbetalingsverplichting inkorten.
Gert-Jan Vonkeman