ziekmelding

Vraag: 
Help! Mijn werknemer wordt ziek in het buitenland. Wat nu?
Ziekmelden via de smartphone nu mogelijk voor leidinggevenden.
redactie
College Bescherming Persoonsgegevens stelt onderzoek in bij VerzuimReductie.
redactie
Vraag: 
Ik ben casemanager bij een arbodienst en zit met een lastige kwestie. De directeur/eigenaar van een bedrijf dat wij bedienen, heeft de liefde verklaard aan van zijn medewerksters. Zij is er niet van gediend, hij ontkent alles! Deze medewerkster heeft een jaarcontract dat binnenkort afloopt, wil niet meer aan het werk en heeft zich ziek gemeld.
Een opname in een psychiatrische inrichting hoeft nog geen bewijs te zijn van arbeidsongeschiktheid.
Tanja Stevovic