ziekmelding

Vraag: 
Help! Mijn werknemer wordt ziek in het buitenland. Wat nu?
Ziekmelden via de smartphone nu mogelijk voor leidinggevenden.
redactie
College Bescherming Persoonsgegevens stelt onderzoek in bij VerzuimReductie.
redactie
Vraag: 
Wanneer moet ik de ziekmelding aan de verzekeraar door geven, voor wat betreft WIA verzekeringen?
Vraag: 
Ik ben casemanager bij een arbodienst en zit met een lastige kwestie. De directeur/eigenaar van een bedrijf dat wij bedienen, heeft de liefde verklaard aan van zijn medewerksters. Zij is er niet van gediend, hij ontkent alles! Deze medewerkster heeft een jaarcontract dat binnenkort afloopt, wil niet meer aan het werk en heeft zich ziek gemeld.
Vraag: 
Graag zou ik weten of een werkgever bij een ziekmelding mag vragen wat de ziekmelder mankeert?
Vraag: 
Een werknemer heeft een conflict met zijn werkgever en meldt zich ziek. De werkgever betwijfelt de ziekmelding. Heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte omdat sprake is van ongeoorloofd werkverzuim?
Vraag: 
Op grond van mijn functioneren wordt mijn tijdelijke contract niet verlengd. In het afgelopen jaar ben ik letterlijk ziek geworden van intimidatie, mobbing en vernedering op het werk. De bedrijfsarts is op de hoogte en ik heb zwart op wit dat dit werkgerelateerd is. Via een vertrouwenspersoon heb ik vernomen dat mijn verhaal niet op zichzelf staat, maar hij kan pas wat doen als ik niet meer bij deze werkgever werk. Ik overweeg nu om mij ziek te melden. Wat zijn de gevolgen hiervan? Kan ik dan nog wel voor een afspraak bij mijn werkgever verschijnen voor loopbaanbegeleiding?